Hvem skal begrave oss?

Som en reaksjon på Stålsett-utvalgets forslag om at den offentlige gravferdsforvaltningen skal overføres til kommunen, har leder i Kirkegårdsforeningen Hans Jakob Nes og direktør i KA Øystein Dahle skrevet en […]

Som en reaksjon på Stålsett-utvalgets forslag om at den offentlige gravferdsforvaltningen skal overføres til kommunen, har leder i Kirkegårdsforeningen Hans Jakob Nes og direktør i KA Øystein Dahle skrevet en kronikk som sto på trykk i Klassekampen 25.2.2013.

Spørsmålene de stiller er hvorfor Stålsett-utvalget ureflektert viderefører tanken om at en livssynsforankring er et hinder i møte med livsynsmangfold. Deres påstand er at kirkelig gravferdsforvaltning viser at når «tro møter tro» kan resultatet bli både dialog og gjensidig respekt.

Les hele kronikken her Kronikk om gravferd og Stålsettutvalget