Artikler og gravplass og gravplasskultur

Forsker i KIFO har skrevet en kronikk med denne tittelen «Kirkegården ikke lenger siste hvilested». Se lenke nedenfor til denne og andre interessante artikler om samme tema.

Ida Marie Høeg, forsker, Stiftelsen kirkeforskning:
Kirkegården ikke lenger siste hvilested
Askespredning har endret på forestillingen om hvor det siste hvilestedet kan være. Vi må bevare gravlunden som et felles kulturelt minnested

Ruth Lothe, kommunikasjonsrådgiver UMB:
Hindrer effektive gravlunder
Synet på natur, jordvern og kirkegårdskultur er i endring, og kan komme til å påvirke våre gravplasser når mange vil minnes de døde på nye måter.

Maja Sojtaric, journalist, Universitetet i Tromsø:
Takk for alt
Ikke engang gravskikker slipper unna trender i tiden. Men fortsatt står tradisjoner sterkt – det er viktig at en begravelse blir riktig.

Bjørnar Kjensli, jornalist
Lik eller levninger?
Alle de gamle knoklene og hodeskallene som forskes på eller stilles ut i museer har etterkommere. Hvordan skal arkeologene behandle de menneskelige levingene de graver opp?

 

Omtale av plastgrav-problem i Oslo i Wall Street Journal
Det er ikke hver dag man finner norske gravplassaker på forsiden av en stor amerikansk avis! Men Wall Street Journal fant plast-problematikken og løsningen som Oslo bruker som så interessant at de brukte plass på saken både i papiravisen og på nettet.

Link til artikkelen på Wall Street Journals nettsider: Grave Problem: Nothing Is Rotting in the State of Norway
Der ligger det også intervjuer, og det vises hvordan kalk-injeksjonen i gravene foregår.