Informasjonsfilm om kremasjon

Norsk Kremasjonsstiftelse og Kirkegårdsforeningen har sammen finansiert en informasjonsfilm om moderne kremasjon i Norge. Filmens målgrupper er etterlatte og andre som har behov for å vite mer om kremasjon som gravferdsform. Se og link til filmen som ligger under «Kremasjon».

 Filmen gir svar på spørsmål som: Hvordan går vi frem når vi vil velge kremasjon? Hva skjer under kremeringen? Her får publikum informasjon om tidsfrister og hvilke valgmuligheter kremasjon gir når det gjelder gravlegging. Man får vite litt mer om askespredning og hvilke muligheter man eventuelt har for å følge kista frem til kremasjonsovnen. Men ikke minst viser filmen hvordan et moderne krematorium ser ut inni og gir et innblikk i den orden og verdighet som preger krematorievirksomheten.

Vi oppfordrer alle til å bruke filmen aktivt i informasjonsarbeidet overfor publikum!

Filmen har blitt til produsert av Tom Backe og Kaldnes media som også hadde ideen til filmen. Filmen har i hovedsak blitt spilt inn på Vestfold krematorium.

Bruk denne linken til publikum Filmen «Moderne kremasjon i Norge»