Debattinnlegg om gravferdsavgiftene

Leder og nestleder i Kirkegårdsforeningen Inghild Hareide Hansen og Håvard Russnes har skrevet en kronikk i Bergens Tiende om behovet for endringer i gravferdsavgiftene.
Les også hva kulturministeren svarte i stortinget om Lae-utvalgets anbefaling om kremasjonsavgiften, og KA’s tilsvar om saken.

Lae-utvalget foreslo at etterlatte heretter skulle slippe å betale for kremasjon, alle skulle få rett til gratis grav, og heller ikke betale for gravlegging i en annen kommune. (NOU 2014:2 Lik og likskap). Kulturminister Thorhild Widvey har imidlertid i et svar til Stortinget avvist å gjøre endringer i gravferdslovens regler om kremasjonsavgift.
Les hele kronikken her

Les også kulturminister Thorhild Widveys svar til Sonja Mandt (A) spørsmål i stortingen: «Hvordan følger statsråden opp Lae-utvalgets innstilling der kremasjonsavgiften er anbefalt å fjernes/være lik i alle kommuner?»

KA v/Bjarne Kjeldsen kommenterte i Aftenposten 1.8 kulturministerens svar: «Kulturministeren utfordrer verdiene gravferdsloven hviler på»