Spørsmål til gravplassrådgiveren

I bladet Kirkegården har vi en fast spalte som heter «Spør gravplassrådgiveren». Disse spørsmålene, og ikke minst svarene, blir nå fortløpende lagt ut under «Fagstoff»

Her kan du lese gravplassrådgiver Åse Skrøvsets svar på spørsmål om gravplasser, gravfeste, gravminner mm.

Øverst til høyre på sida (i det går feltet) kan man også søke på ord.

Tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingbergs svar ligger også der, han hadde spalten «Fra kirkegårdskonsulentens journal» fram til 2010