Ny rådgiver ansatt

Eirik Stople er ansatt som rådgiver i Kirkegårdsforeningen i 50 % stilling. Stople er utdannet sivilagronom, og var i 10 år gravlundsjef i Stavanger. Han overtar stillingen etter Bjarne Kjeldsen.

Stople kommer nå fra stillingen som redaktør av fagbladet Bondevennen, og starter i jobben 1. oktober.

Praktisk fungerer det slik at ansettelsen er hos KA, så leier Kirkegårdsforeningen inn 50 % fra dem. Arbeidssted blir Kirkens hus i Oslo.