Nå er vi: Norsk forening for gravplasskultur

På årsmøtet tirsdag 6. 2016 ble det vedtatt nytt navn på foreningen: Norsk forening for gravplaskultur.
Vi håper alle raskt tar til seg det nye navnet og tar det i bruk.

Vi vil ellers takke alle som deltok på våre fagdager 2016 og gjorde 50 års-feiringen til en fest!