Årets kurs og fagdager er klare!

I år har vi to kurs i praktisk gravplassdrift; i april i Stavanger og i oktober på Hønefoss. I sept. blir det kurs i administrasjon av gravplasser, lagt til Molde og det vakre Hotell Seilet. Årets fagdager blir i Trondheim i juni, og over kun to dager. Og det blir fagtur til Praha!

At fagdagene bare er over to dager skyldes at i år er det Nordisk kongress i København. Denne kongressen gjennomføres hvert fjerde år, og går på omgang mellom oss og våre søsterforeninger i Norden.


Så blir det ikke fagdager for krematorier i desember slik som det pleier – men derimot en studietur til Praha i november, med innlagt befaringer og faglig stoff. Vi håper det skal være interessant å se hvordan et annet europeisk land ordner gravferd og kremasjon!

Her finner du en oversikt over alle Kirkegårdsforeningens kurs og fagdager i 2017, med opplysninger og påmeldingsskjema.

Velkommen til å delta på Gravplassforeningens kurs og fagdager i 2017, for faglig oppdatering, møte med kolleger og ny inspirasjon!