Årets kurs og fagdager

I år har vi to kurs i praktisk gravplassdrift; i april i Stavanger og i oktober på Hønefoss. I sept. blir det kurs i administrasjon av gravplasser il Molde, på vakre Hotell Seilet. Så blir det krematoriefagdager i Tromsø i november.

I år er det Nordisk kongress i København. Denne kongressen gjennomføres hvert fjerde år, og går på omgang mellom oss og våre søsterforeninger i Norden.

Årets fagdager var i Trondheim i juni.

Her finner du en oversikt over alle Gravplassforeningens kurs og fagdager i 2017, med opplysninger og påmeldingsskjema.

Velkommen til å delta på Gravplassforeningens kurs og fagdager i 2017, for faglig oppdatering, møte med kolleger og ny inspirasjon!