NMBU inviterer til kurs i bevaring

nmbu-1

Hvordan skal man som forvalter og drifter av gravplassen forholde seg til de ulike avgjørelsene som må tas i krysspresset mellom et verdifullt kulturminne og en gravplass med intensiv bruk?

Hvordan oppnå en avklaring og bevissthet omkring gravplassens kulturminne og gravplassdrift?

Målgruppen for kurset er gravplassplanleggere, gravplassforvaltere, gravplassdriftere, kulturminneforvaltere mm.

Faglig ansvarlig er dosent Kirsten G. Lunde ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU.

Tid:       22. – 24. mai 2017
Sted:     Scandic Helsfyr Hotel i Oslo

Påmelding snarest.

Mer informasjon og påmelding på kursets nettside.