Flaggermusmannen

Under restaureringen av Værnes kirke i Nord-Trøndelag, ble en flaggermuskoloni oppdaget i taket på koret. For at de freda dyra skal flytte frivillig, har Per Inge Værnesbranden laget og satt opp flaggermuskasser i prestegårdshagen ved kirkegården

Hus til flaggermus

            Under restaureringen av Værnes kirke i Nord-Trøndelag, ble en flaggermuskoloni oppdaget i taket på koret. For at de freda dyra skal flytte frivillig, har Per Inge Værnesbranden laget og satt opp flaggermuskasser i prestegårdshagen ved kirkegården, etter oppskrift fra en amerikansk manual.

Under restaureringen av Værnes kirke i Nord-Trøndelag, ble det oppdaget en flaggermuskoloni i taket på koret. Per Inge Værnesbranden tok ansvar for å flytte dem.

            Flaggermuskassene ligner svarte postkasser med et hull underst. Inni huset henger plater ned fra taket, som i en bikube. Plasseringen i prestegårdshagen er god siden de fanger opp varme fra morgensola. Den ideelle plasseringen er imidlertid på en husvegg. Da samles enda mer solvarme opp.

            – Flaggermuskassene ble satt opp i midten av juni. Det var i seneste laget, siden koloniene vanligvis etablerer seg på sommeroppholdsstedet i mai. Jeg håper de flytter inn i kassene neste år. Forsøk andre steder viser at de ofte tas i bruk, sier Værnesbranden, som har hengt opp flere kasser for trøndere med flaggermus i huset.

            – Flaggermusene overvintrer på et frostfritt sted med høy luftfuktighet, som nedlagte gruver, grotter eller jordkjellere. Værnes kirke er antakelig et ”sommerhus”, sier han.

            Værnesbranden, som er med i Norsk zoologisk forening, har lenge interessert seg for flaggermus. Ved hjelp av en flaggermusdetektor som fanger opp høyfrekvent lyd, har han bidratt til å kartlegge utbredelsen av flaggermus i Trøndelag. Sju av de tolv norske artene er funnet her.

            – Det er antakelig nordflaggermus som er i Værnes kirke. Den er vanligst, sier han.

Per Inge Værnesbranden fra Stjørdal tok på seg oppgaven å lage alternative flaggermusboliger på prestegården like ved.

            – Du kan kalle det nødhjelp. Flaggermus i hus og bygninger er ikke særlig populære. Ved å sette opp slike kasser, kan de flytte over dit i stedet, sier han.

            Værnesbranden fikk midler fra fylkesmannen til å sette opp de nye boligene. Idéen med flaggermushus kommer fra USA.

            – Det er viktig at flaggermuskassene er bygd etter oppskriften. De har passende små, trange rom med sporer, slik at de kan klatre opp og henge seg fast, sier han.

            Kassene på Værnes har plass til 100 flaggermus. De er malt svarte for å fange mest mulig varme.

 

 

Kilde: NRK 19.07.10
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7215816