Rådgiverstilling ledig i Gravplassforeningen

Den ledige stillingen utlyses som en 50 %-stilling, med mulighet for økning for den rette personen. Vi håper mange kompetente personer vil reflektere over stillingen!

Foreningen har en ansatt i tillegg, en kontorleder som driver sekretariatet. Det er derfor viktig for oss å få inn en person som kan håndtere mange forskjellige fagområder innen sektoren.

Tidligere har vi leid inn rådgiverstillingen i 50 % fra KA, men fra høsten av har de imidlertid funnet midler til å beholde hele stillingen selv.

Les hele stillingsannonsen her: Ledig stilling som rådgiver i Norsk forening for gravplasskultur

Stillingsannonse som pdf-fil