Ny rådgiver ansatt

Vår nye rådgiver Maren Andre Rønning har nå startet i jobben. Hun overtar dermed alle funksjoner som lå til rådgiverstillingen. Kontaktinfo: Tlf. 958 39 968 og e-post: [email protected]

Hun er fra Bø i Telemark, men bor i Skien. Med en mastergrad i religionshistorie mener vi hun har en god kompetanse for foreningen. Stillingen er på 50 %.

Hun blir foreningens første egne ansatte rådgiver, tidligere har vi leid inn rådgiver i halv stilling fra KA. Men da KA sa opp avtalen om leie av Eirik Stople fordi de trengte hele stillingsressursen selv, valgte styret å ansette ny rådgiver direkte.