Pris for beste nettside i 2018

Da er fagdagene i Fredrikstad over, med usedvanlig god deltakelse. Under festmiddagen ble Sandnes kommune kåret til vinnere av prisen for «Beste nettside 2018». Vi gratulerer Sandnes og Jenny Antonia Madland!

Her ser du nettsidene som vant 

Retningslinjer for prisen:

Pris for å fremme norsk gravplasskultur

 

Formål 

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. For at foreningens virke skal få større betydning både lokalt og nasjonalt ønsker foreningen å lyse ut til en årlig konkurranse. Den enkelte forvaltning eller virksomhet skal kunne vise til konkrete tiltak som de har iverksatt og som har stor betydning for utviklingen av gravplassforvaltningen lokalt. Tiltaket bør være et eksempel til etterfølgelse for andre forvaltninger eller virksomheter og dermed få betydning utover egen organisasjon.

Det er ønskelig at flest mulig skal kunne hevde seg i konkurransen om prisen og derfor blir nytt tema for konkurransen valgt av styret hvert år og annonsert på årets fagdager, på egne nettsider og i fagbladet. Vinner av konkurransen vil bli offentliggjort på festmiddagen på de årlige fagdagene. 

Jury og kåring av vinner 

Styret i foreningen, sammen med Gravplassrådgiveren og foreningens ansatte danner jury for konkurransen.

Premie

Diplom og gavekort på 10.000 kroner. 

Kriterier

Tiltaket må:

  • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
  • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
  • være bærekraftig
  • være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål
  • Forslagstillerne og kandidatene for prisen må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur. 

Praktisk

I tillegg til at en selv kan sende inn egne tiltak inn som forslag til prisen kan alle medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur foreslå kandidater til prisen. Det må foreligge en begrunnelse som er i tråd med kriteriene for prisen.

Forslag til kandidat for prisen og begrunnelsen sendes til foreningens administrasjon senest 1. april i det året hvor prisen gjelder for. 

Tema for prisen i 2018

Ett av foreningens tre definerte satsningsområder er informasjonsarbeid. Som offentlig forvaltning må alle gravplassforvaltningene informere innbyggerne kremasjon, grav og gravferd. Den mest nærliggende måte å hente informasjon på er på nettet. En god nettside er svært viktig for å nå ut med informasjon til brukerne av gravplassene, kapell og krematorium.

Det vil derfor bli delt ut en pris for beste nettside i 2018.

I tillegg til de generelle kriteriene legges det vekt på tre kriterier for prisen for beste nettside i 2018:

  • God design.
  • Innhold; både hvor mye relevant informasjon som finnes på sidene og om informasjonen er lett å finne frem til og å forstå.
  • Om informasjonen er i tråd med lov og forskrift.