Ny leder i foreningen

På årsmøtet ble gravplassjef i Stavanger Per Øyvind Skrede valgt som ny leder i Norsk forening for gravplasskultur. Han avløser Inghild Hareide Hansen som har sittet i to perioder som leder.

På festmiddagen ble den nye lederen ønsket velkommen, og avtroppende leder behørig takket av nestleder Håvard Russnes for sin aktive periode i ledervervet.

Skrede har vært styremedlem i foreningen siden 2016, og har således solid erfaring å bygge på når han nå trer inn som leder.