Veileder fra Gravplassrådgiveren

Med siste nummer av Gravplassen ble «Verneplan for gravplass, veileder fra Gravplassrådgiveren 2018» sendt ut. For dem som trenger flere har vi et restopplag som selges for kr. 100 pr stk. Bruk gjerne bestillingsskjemaet! (Se link under «les mer»)

Her kan verneplanen bestilles
Den er nå også lagt ut i digital versjon på gravplassrådgiverens nettside.