Bruk av stauder i offentlig miljø

Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund arrangerer et dagskurs i staudebruk 19. mars i Oslo. Der vil eksperter på stauder gi praktiske tips og råd om hvordan man lager lettstelte, kreative og holdbare staudeplantinger. Målgruppen er forvaltninger, landskapsarkitekter, anleggsgartnere og andre interesserte.

Tema:
Naturstauder på vei inn i norske anlegg v/Torunn Hovkand Ljone

Gamle stauder for restaurering og oppgradering v/Gunn Hagen

Kreative løsninger for små budsjett v/Eva Kleffelgård

Optimale plantinger i parker og bomiljø v/Mona Holmberg

Se hele programmet her