Fagdag om jord og masser

FAGUS inviterer til en intensiv fagdag om jord. «Blant blinde er den enøyde vis». Jord og møkk som ressurs, og hvorfor det av og til går galt. Foredraget handler om jord, drenering, plantevekst, misvekst og klimaregnskapet.

Mer informasjon om fagdagene på FAGUS sine nettsider

Påmelding: fagus.no/kurspamelding

Pris :
kr 1100 for ikke medlemmer
kr  900 for medlemmer ( studenter kr 900 ).

Sted: Gjennestad Gartnerskole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke