Årets beste-pris 2020: Inngjerding og porter

Vi håper mange vil delta i konkurransen om «årets beste»! Vi minner om at fristen for insendelse er 1. april 2020, så det kan lønne seg å ta bilder allerede nå.

 

TEMA FOR ÅRETS PRIS:
Inngjerding og porter

FRIST:
1. april 2020

PREMIE:
Diplom og 10 000 kroner.

Generelle kriterier for prisen:

  • Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium 
  • Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur 
  • Være bærekraftig
  • Være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål
  • Være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål 
  • Forslagstillerne og kandidatene for prisen må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur.

Spesielle kriterier for prisen 2020 kommer senere