Nytt styre i Gravplassforeningen 2019-2020

På årsmøtet ble det valgt to nye styremedlemmer: Anne Mette Bamble, kirkeverge i Kragerø og Jørgen Forøy, gravlunds- og krematoriesjef i Tromsø. De erstatter Håvard Russnes og Grete Dihle. Vara: Marit Linberg, Tingvoll og Per Ivar Nicolaisen, Steinkjer.

Takk til dem som gikk ut og velkommen til dem som kommer inn!

På bilder ser vi fra venstre Ingrid Marie Eidsten, styreleder Per Øyvind Skrede og Ingrid Klingberg

 

Styret 2019-2020: