Nordisk seminar 2.-3. mars i Drammen

I samarbeid med våre nordiske søsterforeninger arrangerer vi Nordisk seminar for første gang i Norge. Tema er den flerkulturelle gravplassen og hvordan forvaltningene kan legge til rette for ulike behov og ønsker. Seminaret er en unik anledning til å utveksle erfaringer og knytte kontakter på tvers av landegrenser i Norden.

Programkomiteen har utfordret både forskere og representanter fra forvaltningene i de nordiske landene til å komme med sine innsikter og reflektere rundt spørsmål som: Hvordan legger forvaltningene til rette for livssynsmangfold og flerkultur? Hva er forskjellene mellom de nordiske landene? På hvilke punkter har og blir regelverket utfordret? Og hvilke trender vil vi se i fremtiden?

Se hele programmet her

Mer info og påmelding her   Påmeldingsfrist 3. februar