Gravplassforeningen og Koronaviruset

Gravplassforeningen følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer for å bidra til å begrense virusspredningen i Norge.
Dette betyr at kurs og andre planlagte arrangementer kan bli avlyst, utsatt eller avviklet digitalt. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen for de enkelte arrangementer og legge ut informasjon på gravplasskultur.no.

Har du meldt deg på et kurs eller annet arrangement vil vi gi deg beskjed så snart bestemmelser er gjort.
Vi vil ellers etterstrebe å opprettholde normal drift så langt det lar seg gjøre.

Her finner du relevant informasjon:
KA.no: KA publiserer informasjon som er relevant for krematoriene og gravplassforvaltningene
fhi.no: Folkehelseinstituttets anbefalinger