Årets beste-pris 2020: Inngjerding og porter

Vi håper mange vil delta i konkurransen om «årets beste»! NB: Fristen for innsendelse er utsatt til 2. juni 2020. Vi gleder oss til å vurdere mange anlegg der gjerde og port sammen gir en fin helhet.

TEMA FOR ÅRETS PRIS:
Inngjerding og porter

FRIST:
Denne våren har vært spesiell med koronikrise og tilpasninger i forbindelse med den, så vi har derfor utvidet fristen. Ny frist: 2. juni 2020

PREMIE:
Diplom og 10 000 kroner.

Kriteriene for årets pris som pdf-fil

Generelle kriterier for prisen:

 • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 •  være bærekraftig
 •  være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 •  Forslagstillerne og kandidatene for prisen må være medlem av Norsk forening for  gravplasskultur.

Spesielle kriteriene for gravplassens inngjerding og porter:

 • ivareta forskrift til gravferdslovens bestemmelser i § 7 om inngjerding og porter
 • ha lokal forankring og god stedstilpassing
 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken
 • ha god utforming av eventuell buffersone
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger, der gjerde og port utgjør en helhet

Krav til innlevert materiale

 1. Plantegning
 2. Detaljtegninger hvis det finnes
 3. Bilder som godt beskriver inngjerding, port og buffersone:
  Oversiktsbilder, detaljbilder og bilder som viser tilpasning til omgivelser.
 4. Beskrivelse

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag 2. juni
 2. Forslag sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Molde, som foregår 8.‐10. september.