Nordisk kongress i Finland er utsatt til 2022

Utsikkerheten om korona og hvordan reisemulighetene blir framover, har gjort at den nordiske samarbeidsforeningen har valgt å utsette kongressen fra 2021 til 2022.

Vi legger ut mer informasjon når vi vet mer.