Ny rapport: Nedbrytningstid på gravplasser

Prosjektet «Egent jord til kistegraver» har hatt som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper.
NIBIOs rapport er nå klar. Klikk «les mer» for å få tilgang til rapporten

Denne rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020.

Rapporten tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter, og dagens anbefalinger.

Rapporten konkluderer med muligheter og utfordringer fremover relatert til klima, praktisk gjennomføring av gravplassoppbygging, og behovet for videre arbeid innen fagområdet.

Les rapporten her:
2020 NIBIORAPPORT 6-70-20 Nedbrytningsforhold på gravplasser