Innkalling til årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur, tirsdag 8. september kl. 16.30 på Scandic Seilet Hotell, Gideonveien 2, Molde. Årsmelding og presentasjon av dem på valg ligger under «les mer»

Les hele årsmeldingen her: Årsmelding 2019-2020

Årsmeldingen sendes også ut sammen med bladet Gravplassen nr. 2-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Presentasjon av dem som er på valg 2020