gravplassveileder.no

Gravplassrådgiveren har nå ferdigstilt en veileder på nett. Den er ment som hjelp til kirkelig fellesråd, kommuner, bispedømmeråd og fylkesmenn. Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Les mer her: https://kirken.no/nb-no/gravplassradgiver