Nytt fra årsmøtet 2020

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, ble valgt til styreleder i Norsk forening for gravplasskultur. Kirsten G. Lunde ble av et enstemmig årsmøte utnevnt til æresmedlem.

Ingrid Klingberg og Ingrid Marie Eidsten ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Styret er da i perioden 2020-2021 slik:
Leder Johannes Sørhaug, Porsgrunn
Styremedlemmer:
Ingrid Marie Eidsten, Sandefjord
Ingrid Klingberg, Oslo
Jørgen Forøy, Tromsø
Anne Mette Bamle, Kragerø
Varamedlemmer:
1. vara Marit Linberg, Tingvoll
2. vara Per Ivar Nicolaisen, Steinkjer

Valgkomite for 2021:
Inghild Hareide Hansen
Håvard J. Russnes
Per Øyvind Skrede

Kirsten G. Lunde fikk utdelt diplom for æresmedlemskapet før festmiddagen onsdag.