Nytt fra årsmøtet 2020

Nytt fra årsmøtet 2020

Styret er da i perioden 2020-2021 slik:
Leder Johannes Sørhaug, Porsgrunn
Styremedlemmer:
Ingrid Marie Eidsten, Sandefjord
Ingrid Klingberg, Oslo
Jørgen Forøy, Tromsø
Anne Mette Bamle, Kragerø
Varamedlemmer:
1. vara Marit Linberg, Tingvoll
2. vara Per Ivar Nicolaisen, Steinkjer

Valgkomite for 2021:
Inghild Hareide Hansen
Håvard J. Russnes
Per Øyvind Skrede

Kirsten G. Lunde ble utnevnt til æresmedlem, og fikk utdelt diplom som bevis for æresmedlemskapet i forbindelse med festmiddagen onsdag.