Årets beste-pris 2021: Driftsbygning med driftsareal

TEMA FOR ÅRETS PRIS:
Driftsbygning med driftsareal

FRIST:
1. mai 2021

PREMIE:
Diplom og 10 000 kroner.

Kriteriene for årets pris som pdf-fil

Generelle kriterier for prisen:

 • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 •  være bærekraftig
 •  være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriteriene for gravplassens inngjerding og porter:

 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken både inne og ute
 • ha god stedstilpasning på gravplassen
 • ha god løsning for buffersone til graver og gravplassen forøvrig
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger

Krav til innlevert materiale

 1. plan- og arkitekttegninger hvis det finnes
 2. god bildedokumentasjon som illustrerer driftsbygning, driftsareal og plassering på gravplass
 3. Beskrivelse

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag 1. mai 2021
 2. Forslag sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Larvik.