Vi søker vikar for vår rådgiver

Vår dyktige rådgiver går ut i svangerskapspermisjon, og vi trenger derfor en vikar.
Vi søker en person med relevant erfaring innen fagområdet.

Det er en spennende stilling der man har kontakt med store deler av gravplassektoren.

Vi trenger en person med erfaring fra gravplassforvaltning, og som kan jobbe selvstendig. Vedkommende må disponere eget kontor. Bosted er ikke avgjørende, men man må kunne delta på dagsmøter i Oslo. Det må også påregnes noe reising i forbindelse med foreningens kurs og fagdager.

Om stillingen:

Tittel:
Gravplassrådgiver

Vikartid:
Snarest, og etter avtale.  Til 17.12.21. Mulighet for noe forlengelse.

Stillingsstørrelse:
Inntil 50 %

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra gravplassforvaltning. Må kunne jobbe selvstendig, være initiativrik og samarbeidsorientert. Fortrinnsvis med høyskoleutdanning, men kan oppveies av bred relevant erfaring.

Kontorsted:
Hjemmekontor/tilgang til eget kontor kreves. Møter holdes som oftest i Oslo, og det må være mulig å reise til og fra dit på dagen.

Arbeidsoppgaver som ligger til rådgiverstillingen:

 • Sekretær for Faglig råd for gravferd, Krematorienettverket, SKU (Standardiseringsutvalg for kister og urner), og Norsk Kremasjonsstiftelse.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av foreningens fagdager og kurs, og utstillere til fagdager.
 • Delta på styremøter i NFG, med noe saksforberedelse.
 • Fagbladet Gravplassen og nettsidene gravplassen.no:
  – Medlem av redaksjonsutvalget
  – Bidra med faglig innhold ved behov
 • Løpende faglig arbeid i prosjekter og aktiviteter der foreningen deltar, samt informasjonsarbeid

Foreningen kan tilby:

 • Interessante faglige utfordringer
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Noe reisevirksomhet
 • Lønn etter avtale (KAs avtaleverk)

Søknad

Søknad sendes på e-post til Norsk forening for gravplasskultur, [email protected]
Søknadsfrist: 19. mars
Nærmere opplysninger hos styreleder Johannes Sørhaug tlf. 415 06 822, epost: [email protected]

Stillingsutlysning for utskrift