Rapport om kremasjon av implantater

I følge Gravplassforskriften §33 , skal hjertestimulator («pacemaker») og
tilsvarende implantat være operert ut av kroppen før kremasjon finner sted.

Vestfold krematorium fikk i oppdrag av Barne‐ og Familiedepartementet å gjennomføre
prosjektet Kremasjon av hjertestimulatorer – implantat med elektroniske komponenter.

Så hva ble konklusjonen av testene?
Les hele rapporten: Resultat “Kremasjon av hjertestimlatorer -implantat med elektroniske komponenter” her