Bli med i konkurransen om «Årets beste» livssynsåpne seremonirom!

I Gravplassforeningens konkurranse «Årets beste» er temaet for 2023 «Livssynsåpne seremonirom».

Forvaltere av gravplasser føler også behovet for tilrettelagte seremonirom for begravelser, og vi ønsker å løfte fram gode eksempler på det.