Bli med i konkurransen om “Årets beste” livssynsåpne seremonirom!

I Gravplassforeningens konkurranse “Årets beste” er temaet for 2023 “Livssynsåpne seremonirom”.

Forvaltere av gravplasser føler behovet også for tilrettelagte seremonirom for begravelser, og vi ønsker å løfte fram gode eksempler på det.

Her finner du kriteriene for årets konkurranse

Vi ser fram til ditt bidrag : )