Kremasjonsstatistikk for 2022

Etter to år med en kremasjonsprosent  46 %, er den for 2022 gått opp til 47,9 %

Se kremasjonsstatistikken her, og kremasjon fordelt på kommunenivå her