Velkommen til årsmøte og fagdager i Norsk forening for gravplasskultur

Årets fagdager blir 5. – 7. september.
Årsmøtet blir tirsdag 5. september kl. 16.30. Sted: Scandic Ishavshotell, Fredrik Langesgate 2, Tromsø. Hjertelig velkommen!

Les årsmeldingen her   Presentasjon av dem som er på valg 2023.

Påmelding til fagdagene her 

Se alle våre arrangement her

 

Program for fagdagene (kan lastes ned her):

Tema: Livssynsåpenhet

Tirsdag 5. september
Kl. 11.00
Velkommen til fagdagene

Kl. 11.30
Gravplassforvaltningen på vegne av kommunen v/Oddgeir Albertsen, Kirkeverge Tromsø

HISTORISK:
Kl. 12.15
Historiske linjer – fra hjemmet til det offentlige rom v/Tove Frøvoll Thoresen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Kremasjonens historie i et tros- og livssynsperspektiv v/Anne Margrethe Brøndelsbo, seksjonsleder Gravplassetaten Oslo

Kl. 13.00 LUNSJ

LOVVERK OG RAMMER:
Kl. 14.00
Hvorfor er lovteksten som den er – med utgangspunkt i livsynsåpenhet v/utredningsleder Martin Hill Oppegaard, Barne- og familiedepartementet
Hvordan praktiserer vi livsynsåpenhet -gir gravplassloven oss tilstrekkelige rammer? v/Sissel Bryne Hedland, gravplassjef Stavanger
Kommentarer v/Martin Hill Oppegaard

Kl. 15.20
Symboler i kapell og på gravplass – i eksisterende og nye anlegg v/Tove Frøvoll Thoresen
Presentasjon av utstillerne

Kl. 16.30 Årsmøte NFG

Kl. 19.00 MIDDAG med gravplassquiz

Onsdag 6. september
SEREMONIROM:
Kl. 09.00
Hva kan vi tilby, og hva bør vi tilby v/Jørgen Forøy, krematoriums- og gravplassjef i Tromsø
Istandsetting av gravkapell og andre bygninger og installasjoner for bedre utnyttelse v/Hege Eilertsen, Riksantikvaren

Kl. 10.00
Eksempler på seremonibygg hvor livssynsåpenhet blir ivaretatt på en god måte:
-Porsgrunn: Nytt livssynsåpent bygg v/Eidanger kirke v/kirkesjef Johannes Sørhaug
-Notodden: Rehabilitert gravkapell v/kirkeverge Håvard J. Russnes
-Begravelsesbyråenes tilbud: v/Lars Svanholm, leder i begravelsesbyrået Svanholm og Vigdal

GJENNOMFØRING AV GRAVFERD:
Kl. 11.15
Gravferd i ulike tro- og livssynssamfunn – Hva kreves av tilrettelegging? v/Maren Rønning rådgiver Gravplassforeningen
Hvordan oppleves tilretteleggingen? v/Alasdair McLellan, rådgiver Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn
Hvem skal bestemme rammene for gravferd? v/Magne Hustavenes, direktør Gravplassetaten Oslo

Kl. 12.25
Eksempel på gravplass hvor livssynsåpenhet blir ivaretatt på en god måte – Utvidelsen på Lørenskog
Orientering om befaring v/Jørgen Forøy

Kl. 13.00 LUNSJ

Kl. 14.00
Befaring til Sandnessund gravlund, krematoriet, Tromsø gravlund, katolsk gravlund, livssynsåpne seremonirom

Kl. 20.00 MIDDAG med underholdning

Torsdag 7. september
Kl. 09.00
Utdeling av pris for årets beste livssynsåpne seremonirom

Kl. 09.10
Forvaltningens roller og økonomi – hva har man ansvar for og hva har man ikke ansvar for?
v/Inghild Hareide Hansen, gravplassjef Bergen

KOMMUNIKASJON:
Kl. 10.00
Hvordan kommuniserer vi? Det livssynsåpne perspektivet v/Jørgen Forøy
Gravplassundersøkelsen: Kommunikasjon og seremonirom v/Carsten Furuseth, spesialrådgiver KA
Forhåndsvarsel og høringer v/Steinar Jacobsen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Kl. 11.05
Dialogmøter: Innledning v/Jørgen Forøy
Dialogmøter: Panelsamtale med erfaringsdeling v/representanter fra forvaltning, myndigheter og trossamfunn

Kl. 12.15
Hvilke tiltak på gravplassen trenger godkjenning? Råd og rettledning v/Tove Frøvoll Thoresen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Framtidens gravplassforvaltning i et livssynsåpent samfunn – hvor er vi i 2050? v/Åse Skrøvset, direktør Virke Gravferd

Kl. 13.00
LUNSJ og slutt

Program pr 10.08.2023. Med forbehold om endringer.