Nytt blad er ute!

Les fagbladet GRAVPLASSEN nr. 3-2023, men tema som:
-Hvordan man skaffer seg oversikt over livssynssamfunn i kommunen
–Hvem kan tilby gravstell
Presentasjon av ph.d. om planlegging av multifunksjonelle gravplasser.
-Begynnelsen på slutten for lokal kirkelig gravplassmyndighet?
–Veiledning fra Statsforvalteren: Gravplassen og livssynsmangfoldet, og interne veger og endringar.
Fyldig referat fra fagdagene 2023 med overskrifter som “Ikke vent på regelverket”, gravferd “-Åpne for absolutt alle”, Gravplassundersøkelsen 2023″, “Med respekt for avdøde”, gravplassmyndighet “på vegne av absolutt alle”, gravplassforvaltning “sett utenfra” og ikke minst presentasjon av årets beste livssynsnøytrale seremonirom.
Har du ikke fått bladet? Les det på bladets nettsider fagbladet-gravplassen.no