Bli med på årets fagdager!

I år er fagdagene lagt til Lillestrøm 16.-18. september.

Lillestrøm er på mange måter en foregangsforvaltning når det gjelder miljø og avfallshåndtering. Vi ser fram til å møtes!

Les mer og meld deg på her

 

Hovedtema i år er:

GRAVPLASS I EN NY TID

Programmet:

Mandag 16. september

11.00        Velkommen til fagdagene

11.15        Innledning til tema: Norge rundt – hva rører seg i landet? v/Statsforvalteren

12.15        Hvorfor og hvordan man rydder i gravfeltene, og gevinsten av det
v/Jenny Antonia Madland og Brit Luktvasslimo Nyfors, Sandnes kommune

13.00        Lunsj

14.00        Gravplasser tilpasset den lokale naturen v/Arild Berg, leder gravplass, Kongsberg
Biologisk mangfold: Enklere enn du tror? v/Linda Louise Ness, Senter for Opplæring
i Anleggsgartnerfaget, SOA

15.00        Arbeidsglede v/Harald Ringstad, kirkeverge Lillestrøm
Gruppearbeid

15.35        Presentasjon av utstillerne

16.30        Årsmøte NFG

19.00        Middag

 

Tirsdag 17. september

09.00        Avfallshåndtering: Små skritt – mindre spor
v/Lucian Riti, Færder, gravplassleder Færder og Dene Støe, driftsleder Lillestrøm

10.00        Orientering fra Statsforvalteren –Hva er “vesentlig endring”, verneplan, hvordan kan vi   endre bruken av eksisterende arealer, minnelunder, askespredning på gravplass, urnevegg

11.00        Vern, gjenbruk, nye bruksmåter og alternative gravformer
v/universitetslektor og l.ark. Rannveig Søndergaard Holm, NMBU

11.45        Orientering om digital gravferdsmelding
v/Martin Hill Oppegaard, utredningsleder Barne- og familiedepartementet

12.00        Orientering om befaringen

12.30        Lunsj

13.30        Befaring til Frogner, Sørum, og Skedsmo kirkegårder

19.00        Middag

 

               Onsdag 18. september

09.00        Utdeling av pris for «Årets beste»

Årets tema: Strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon

09.10        Mal for offentlige anskaffelser v/Harald Ringstad kirkeverge i Lillestrøm

10.00        Hvordan synliggjøre ressursbehovet i gravplassdriften

Økonomistyring v/Hans Børge Ånestad, Sandnes kommune

Registrering av arbeidsoppgaver og timer v/Gunnar Hansen, avd.leder gravplass Trondheim

11.15        Maskiner: Hva finnes for gravplassen? Hva er hensiktsmessig?
v/Ingebrigt Norbakken, Bergen  m.flere

12.15        La de døde begrave sine døde? Beredskap v/Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet

12.35        Hva er det du driver med?? v/Bjarne Kjeldsen

13.00        Lunsj og slutt

Last ned programmet her

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, Jessheim

Program pr 14.5.2024. Med forbehold om endringer.