Bilder fra Nordisk kongress, september 2013 i Oslo