Annonser

Bladet Gravplassen (tidl. Kirkegården) er landets eneste fagtidsskrift for gravplassektoren. Bladet kommer ut fire ganger i året.

Utgivelsesplan 2017

Kontaktperson: Eirik Stople
Telefon: 976 06 969
E-post: eirik.stople @ gravplasskultur.no

 

Ønskes en annonse i Gravplassen eller utstilling på en av våre fagdager, ring eller send oss en e-post. -Eller bruk kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt så snart som mulig.

I tillegg har vi utstilling av utstyr til gravplass og krematorium på våre ordinære årlige fagdager og fagdager for krematorium. Er dette av interesse, ta kontakt med annonseansvarlig for avtale, deretter fylles dette registreringsskjemaet for utstillere ut og sendes inn.