Bestilling av annonser og annonsepriser

 

Her er våre annonsepriser i 2018:

 Frekvens Bakside innside Helside 1/2 1/3 1/4 1/8 1/16
 1 nr  10 790  10 135 9 475  6 765  5 460  4 030  2 730 2 080
 2 nr (15%) 9 172 8 615 8 054 5 750 4 641 3 426 2 321 1 768
 3 nr (20%) 8 632 8 108 7 580 5 412 4 368 3 224 2 184 1 664
 4 nr (25%) 8 093 7 601 7 106 5 074 4 095 3 023 2 048 1 560
Ved bestilling av innrykk i alle utgavene i 2 år gis 5 % ekstra rabatt  
Modulannonser              
  Enkel Dobbel            
 1 nr 650 1 290            
 2 nr (15%) 553 1 097     Kontaktperson Maren Andrea Rønning 
 3 nr (20%) 520 1 032     Telefon 958 39 968
 4 nr (25%) 488 968     Utgivelsesplan 2018

 

Bestilling av annonser i fagbladet Gravplassen:

Vi har begrensning på antall annonsesider, og bruker derfor «først til mølla»-prinsippet ved bestillinger 

  • Om det bestilles for 2019 også, samt eventuelle andre beskjeder kan skrives her:
  • Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.