Bestilling av annonser og annonsepriser

Her er våre annonsepriser i 2017:

 Frekvens Bakside innside Helside 1/2 1/3 1/4 1/8 1/16
 1 nr  10 475  9 840 9 200  6 565  5 300  3 910  2 650 2 020
 2 nr (15%) 8 904 8 364 7 820 5 580 4 505 3 324 2 253 1 717
 3 nr (20%) 8 380 7 872 7 360 5 252 4 240 3 128 2 120 1 616
 4 nr (25%) 7 856 7 380 6 900 4 924 3 975 2 933 1 988 1 515
Ved bestilling av innrykk i alle utgavene i 2 år gis 5 % ekstra rabatt  
Modulannonser              
 1 nr       631      1 250            
 2 nr (15%)       537      1 071            
 3 nr (20%)       505      1 009            
 4 nr (25%)       473        945            

Kontaktperson Eirik Stople tlf. 976 06 969. Utgivelsesplan 2017

Bestilling av annonser i fagbladet Gravplassen:

NB: Vi har begrensning på antall annonsesider, og bruker derfor «først til mølla»-prinsippet ved bestillinger. 

  • Om det bestilles for 2018 også, samt eventuelle andre beskjeder kan skrives her: