Artikler

Flaggermusmannen

Under restaureringen av Værnes kirke i Nord-Trøndelag, ble en flaggermuskoloni oppdaget i taket på koret. For at de freda dyra skal flytte frivillig, har Per Inge Værnesbranden laget og satt opp flaggermuskasser i prestegårdshagen ved kirkegården
Les mer..

Gravminnesikring

Gravferdslovens forskrift, §§ 24 og 25, setter klare 
krav til sikring og godkjenning av gravminner. Ingen stående gravminner kan i dag settes opp uten fundamentering og sikring i henhold til lovverket.
Les mer..

QR-koding på kirkegården

Hva er QR-kode? En QR-kode er en mosaikkode som har sitt opphav i Japan. Allerede på 1990-tallet ble disse kodene utviklet, ifølge Wikipedia.   Bruksområdene for QR-koder er ulike for […]
Les mer..