Redaksjonsutvalget

Redaksjoneutvalget for fagtidsskriftet Kirkegården møtes foran hvert nummer, og har hovedansvaret for bladets innhold. Utvalget består av:

Alf Bergin

Redaktør
Stavanger

e-post

 

 

Åse Skrøvset, foto Dag Amundsen

Åse Skrøvset

Gravplassrådgiver
Tønsberg

e-post

 

 Arne Eggen

tidligere kirkesjef og driftssjef i Asker

e-post

 

Synnøve Haugstad Sira

Kontor- og kursleder
Gravplassforeningen
Drangedal

e-post

 

 

Eirik Stople

Rådgiver
Gravplassforeningen
Oslo

e-post