Redaksjonsutvalget

Redaksjonsutvalget for fagtidsskriftet Gravplassen møtes foran hvert nummer, og har hovedansvaret for bladets innhold. Utvalget består av:

Alf Bergin

Redaktør
Stavanger

e-post

 

 

 

Åse Skrøvset

Gravplassrådgiver
Tønsberg

e-post

Per Astrup Andreassen

Kirkeverge i Re

e-post

Synnøve Haugstad Sira

Kontor- og kursleder
Gravplassforeningen
Drangedal

e-post

Maren Andrea Rønning

Rådgiver
Gravplassforeningen
(starter 20. august)

e-post