Drift og vedlikehold av kirkegårder, tidsforbruk og kostnader