Lovverk

Lovverk for forvaltning og drift av kirkegårder

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferdravferdsloven   Hva er nytt?
Om hvor gravlegging skal skje, rett til grav, hvem som har rett til å sørge for gravferden, frist for gravlegging, feste av grav mv.

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd   Rundskriv: Endringer pr 2012
Forskriften gir utfyllende bestemmelser til gravferdsloven, bl. om hvordan kirkegården skal innrettes, tekniske krav, forskjellige gravtyper og -størrelser, gravdybde, gravminner, bruk av krematorium og behandling av askeurner.

Forslag til lokale vedtekter, bokmål / nynorsk
Gravplassrådgiverens forslag til lokale kirkegårdsvedtekter. Det skal bl.a. vedtas lokalt hvor lang fredningstid og festetid det skal være, gravplasstilhørighet, hvor gravminnet skal stå,  mm.

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)
Om alminnelige regler om saksbehandlingen, habilitetskrav, saksbehandlingsregler, enkeltvedtak, klageadgang mv.

Regelhjelp.no
Arbeidstilsynet har sammen med en rekke andre offentlige etater opprettet en nettside med oversikt over HMS-krav innen arbeidsmiljø, internkontroll mv. Siden skal være en «Veiviser til regelverk for begravelsesbyråer, kirkegårder og krematorier»

Rundskriv og brev fra departementet o.a.


 

Gravplassforeningens lovhefte

Kirkegårdsforeningens har laget et oppdatert heftet med gravferdsloven og forskriftene. Det ble send ut til våre medlemmer med Kirkegården nr 1-2013.

Heftet kan også bestilles fra sekretariatet til kr 50 pr stk (kr 150 for digital versjon), via bestillingsskjema for materiell.