Lovverk

Lovverk for forvaltning og drift av kirkegårder

Om hvor gravlegging skal skje, rett til grav, hvem som har rett til å sørge for gravferden, frist for gravlegging, feste av grav mv.

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til gravferdsloven, bl. om hvordan kirkegården skal innrettes, tekniske krav, forskjellige gravtyper og -størrelser, gravdybde, gravminner, bruk av krematorium og behandling av askeurner.

Gravplassrådgiverens forslag til lokale kirkegårdsvedtekter. Det skal bl.a. vedtas lokalt hvor lang fredningstid og festetid det skal være, gravplasstilhørighet, hvor gravminnet skal stå,  mm.

Om alminnelige regler om saksbehandlingen, habilitetskrav, saksbehandlingsregler, enkeltvedtak, klageadgang mv.

Arbeidstilsynet har sammen med en rekke andre offentlige etater opprettet en nettside med oversikt over HMS-krav innen arbeidsmiljø, internkontroll mv. Siden skal være en «Veiviser til regelverk for begravelsesbyråer, kirkegårder og krematorier»

 

Rundskriv og brev fra departementet o.a.

Nettstedet Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. 


 

Gravplassforeningens lovhefte

Kirkegårdsforeningens har laget et oppdatert heftet med gravferdsloven og forskriftene. Det ble send ut til våre medlemmer med Kirkegården nr 1-2013.

Heftet kan også bestilles fra sekretariatet til kr 50 pr stk (kr 150 for digital versjon), via bestillingsskjema for materiell.