NOU Lik og likskap

Lae-utvalgets (også kalt «gravferdsavgiftsutvalget») rapport
NOU 2014:2 Lik og likskap – Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav ble lagt fram 3. mars. Utvalget kommer her med en rekke forslag til endringer i lov og forskrift.

Vårt styremedlem Inghild Hareide Hansen var utnevnt som medlem i gravferdsavgiftsutvalget. I linkene nedenfor tar hun en gjennomgang av NOU-en.

Høringsrunde:

NOU-en