Skjema, standardbrev

Her legger vi ut skjema og standardbrev som kan være nyttige å bruke.
Brev og rundskriv fra departementet ligger her

Inneholder felt for avdødes navn adresse sivilstatus mm, hvem som skal sørge for gravferden, hva slags grav som ønskes (ny/gjenbruk), gravferdssermoni, eventuell kremasjon, om avdøde var fester/ansvarlig for graver, og om begravelsesbyrå skal brukes.

Brukes for å søke om godkjenning for gravminne før oppsetting på gravplass.