Gravplassforeningen

Norsk forening for gravplasskultur har gravplassen som sitt hjertebarn. Det vil si planlegging, drift, stell av grøntanlegget, bevaring og historie.

 

Foreningens arbeidsområder er i hovedsak:

  • Årlige Fagdager om aktuelle tema
  • Kurs i praktisk drift, administrasjon og kremasjon
  • Utgir landets eneste fagblad om kirkegårder, bladet GRAVPLASSEN
  • Har tatt initiativ til et faglig råd for gravferd, der relevante organisasjoner møtes to ganger i året for å drøfte aktuelle saker.
  • Har eg eget Krematorienettverk, som  jobber med saker som arbeidsmiljø, teknikk, regelverk, urner og etikk
  • Har en pris for «Årets beste», med forskjellige tema hvert år.
  • Nordisk samarbeide i Nordisk Forbund for Kirkegårder og Krematorier (NFKK), og medarrangør av en nordisk kongress hvert 4. år