Årets pris

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. For at foreningens virke skal få større betydning både lokalt og nasjonalt, ønsker foreningen å lyse ut til en årlig konkurranse.
Den enkelte forvaltning eller virksomhet skal kunne vise til konkrete tiltak som de har iverksatt og som har stor betydning for utviklingen av gravplassforvaltningen lokalt. Tiltaket bør være et eksempel til etterfølgelse for andre forvaltninger eller virksomheter, og dermed få betydning utover egen organisasjon. Det er ønskelig at flest mulig skal kunne hevde seg i konkurransen om prisen, og derfor blir nytt tema for konkurransen valgt av styret hvert år. Pris og tema vil bli annonsert på årets fagdager, på egne nettsider og i fagbladet. Vinner av konkurransen vil bli offentliggjort på festmiddagen på de årlige fagdagene.

Årets pris 2019: Beste navna minnelund


TEMA FOR ÅRETS PRIS:

Beste navna minnelund

FRIST:
15. august 2019

PREMIE:
Diplom og 10 000 kroner.

PRAKTISK:
Forslag til kandidat for prisen skal inneholde begrunnelse og sendes til foreningens administrasjon. Adresse: [email protected]

JURY:
Styret i foreningen, sammen med Gravplassrådgiveren og foreningens ansatte danner jury for konkurranse.

Generelle kriterier for prisen:

  • Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium 
  • Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur 
  • Være bærekraftig
  • Være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål
  • Være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål 
  • Forslagstillerne og kandidatene for prisen må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur.

Tre kriterier for beste navna minnelund 2019:  

  • At minnelunden og minnesmerket har lokal forankring og god stedstilpasning
  • At minnelunden og minnesmerket har en svært god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken
  • At minnelunden og minnesmerket har brukervennlige løsninger

For det siste punktet vil juryen blant annet legge vekt på at de sørgende uten vanskeligheter skal kunne finne og lese navnet på avdøde, at det er et tilrettelagt sted hvor de kan sette fra seg blomster og lys samt at det finnes en godt plassert benk hvor man kan sette seg ned for å minnes avdøde.

Fakta om prisen 2019 for utskrift