Årets pris

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. For at foreningens virke skal få større betydning både lokalt og nasjonalt, ønsker foreningen å lyse ut til en årlig konkurranse.
Den enkelte forvaltning eller virksomhet skal kunne vise til konkrete tiltak som de har iverksatt og som har stor betydning for utviklingen av gravplassforvaltningen lokalt. Tiltaket bør være et eksempel til etterfølgelse for andre forvaltninger eller virksomheter, og dermed få betydning utover egen organisasjon. Det er ønskelig at flest mulig skal kunne hevde seg i konkurransen om prisen, og derfor blir nytt tema for konkurransen valgt av styret hvert år. Pris og tema vil bli annonsert på årets fagdager, på egne nettsider og i fagbladet. Vinner av konkurransen vil bli offentliggjort på festmiddagen på de årlige fagdagene.

Årets beste-pris 2020: Inngjerding og porter


TEMA FOR ÅRETS PRIS:

Inngjerding og porter

FRIST:
Denne våren har vært spesiell med koronikrise og tilpasninger i forbindelse med den, så vi har derfor utvidet fristen. Ny frist: 2. juni 2020

PREMIE:
Diplom og 10 000 kroner.

PRAKTISK:
Forslag til kandidat for prisen skal inneholde begrunnelse og sendes til foreningens administrasjon. Adresse: [email protected]

JURY:
Styret i foreningen, sammen med Gravplassrådgiveren og foreningens ansatte danner jury for konkurranse.

Generelle kriterier for prisen:

 • Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium 
 • Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur 
 • Være bærekraftig
 • Være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål
 • Være forankret i egen virksomhet og i Gravplassforeningens formål 
 • Forslagstillerne og kandidatene for prisen må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur.

Spesielle kriteriene for gravplassens inngjerding og porter:

 • ivareta forskrift til gravferdslovens bestemmelser i § 7 om inngjerding og porter
 • ha lokal forankring og god stedstilpassing
 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken
 • ha god utforming av eventuell buffersone
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger, der gjerde og port utgjør en helhet

Krav til innlevert materiale

 1. Plantegning
 2. Detaljtegninger hvis det finnes
 3. Bilder som godt beskriver inngjerding, port og buffersone:
  Oversiktsbilder, detaljbilder og bilder som viser tilpasning til omgivelser.
 4. Beskrivelse

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag 2. juni 2020
 2. Forslag sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Molde, som foregår 8.‐10. september.

Kriteriene for årets pris 2020 som pdf-fil