Årets pris

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. For at foreningens virke skal få større betydning både lokalt og nasjonalt, ønsker foreningen å lyse ut til en årlig konkurranse.
Den enkelte forvaltning eller virksomhet skal kunne vise til konkrete tiltak som de har iverksatt og som har stor betydning for utviklingen av gravplassforvaltningen lokalt. Tiltaket bør være et eksempel til etterfølgelse for andre forvaltninger eller virksomheter, og dermed få betydning utover egen organisasjon. Det er ønskelig at flest mulig skal kunne hevde seg i konkurransen om prisen, og derfor blir nytt tema for konkurransen valgt av styret hvert år. Pris og tema vil bli annonsert på årets fagdager, på egne nettsider og i fagbladet. Vinner av konkurransen vil bli offentliggjort på festmiddagen på de årlige fagdagene.

Årets beste-pris 2021: Driftsbygning med driftsareal

TEMA FOR ÅRETS PRIS:
Driftsbygning med driftsareal

FRIST:
1. mai 2021

PREMIE:
Diplom og 10 000 kroner.

Kriteriene for årets pris som pdf-fil

Generelle kriterier for prisen:

 • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 •  være bærekraftig
 •  være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriteriene for gravplassens inngjerding og porter:

 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken både inne og ute
 • ha god stedstilpasning på gravplassen
 • ha god løsning for buffersone til graver og gravplassen forøvrig
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger

Krav til innlevert materiale

 1. plan- og arkitekttegninger hvis det finnes
 2. god bildedokumentasjon som illustrerer driftsbygning, driftsareal og plassering på gravplass
 3. Beskrivelse

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag 1. mai 2021
 2. Forslag sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Larvik