Årsmeldinger

 

Fra årsmøtet i 2016 i Drammen. Det var det året foreningen feiret 50-årsjubileum, og samtidig skiftet navn fra Norsk forening for kirkegårdskultur til Norsk forening til gravplasskultur. Det var 52 personer til stedet på årsmøtet. Styreleder Inghild Hareide Hansen og resten av styret til høyre på bildet.