Historie

Landslaget for kirkegårdskultur ble stiftet i 1966. En sentral pådriver i arbeidet var daværende kirkegårdskonsulent Karen Reistad.

Hele 25-årsjubileumsheftet 1966-1991 -

 

 

 

 

 

Les mer i Kirkegårdsforeningens
25-års jubileumsskrift 1966–1991

 

 

 

I 2016 feiret foreningen 50-års jubileum, og i den forbindelse ble det utgitt en bok om historien 1966-2016.

Boka ble sendt ut til alle medlemmer sammen med bladet Kirkegården nr. 3-2016. Jubileumssboka kan leses her

Foreningen skiftet navn til Norsk forening for gravplasskultur på årsmøtet 6.9.2016