Medlemskap

Vi ønsker alle typer medlemmer! Både dem som har ansvar for gravplassen, som drifter den, planleggere, og dem som er interessert i den historie og kultur som gravplassene representerer.

Fagbladet Gravplassen, som inngår i medlemskapet, tar opp et bredt spekter av tema. Bladet het i perioden 1998-2016 Kirkegården.
Mer om bladet samt siste nummer av Gravplassen finner du her. Av innholdet kan nevnes presentasjon av gravplasser, gravplassplanlegging, gravminner, graver, grøntanlegget, kremasjon, historie og vern mm.

Fordeler med medlemskap i Gravplassforeningen

  • Sektorens eneste fagblad, tilsendt 4 ganger pr år
  • 25% rabatt på Gravplassforeningens kurs og fagdager
  • Flere adresser på forvaltningers medlemskap 
  • Gratis stillingsannonser på gravplassen.no for forvaltninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer får 25 % rabatt på kurs og fagdager. Her fra fagdager 2018 i Fredrikstad.


Gratis stillingsannonser for våre forvaltningsmedlemmer.

Medlemsgrupper

Vi har flere typer medlemskap, alle inkluderer fagtidsskriftet Gravplassen. Kanskje ett av dem kunne passe deg?

  1. Personlige medlemmer
  2. Selskap, råd og organisasjoner
  3. Kirkelig fellesråd og kommuner

Medlemskontingent for 2020:

Medlemsgrupper

Kr

Personlig medlemskap 350
Selskap, råd og organisasjoner 1 070
Fellesråd/kommuner, etter innbyggertall:
Inntil 2 000 1 100
2 – 5 000 1 700
5 – 10 000 2 000
10 – 25 000  4 000
25 – 50 000 6 000
50 – 100 000 8 000
100 – 200 000 14 000
over 200 000 15 000
Fra 2020 tillegg for medlemmer med krematorium: 
Kategori II kr 1 250, kategori I kr 2 500