Medlemskap

Vi ønsker alle typer medlemmer! Både dem som har ansvar for gravplassen, som drifter den, planleggere, og dem som er interessert i den historie og kultur som gravplassene representerer.

Fagbladet Gravplassen, som inngår i medlemskapet, tar opp et bredt spekter av tema. Bladet het i perioden 1998-2016 Kirkegården.
Mer om bladet samt siste nummer av Gravplassen finner du her. Av innholdet kan nevnes presentasjon av gravplasser, gravplassplanlegging, gravminner, graver, grøntanlegget, kremasjon, historie og vern mm.

Fordeler med medlemskap i Gravplassforeningen

  • Sektorens eneste fagblad, tilsendt 4 ganger pr år
  • Flere adresser på hvert medlemskap (medlemskap 2 og 3)
  • 25% rabatt på Gravplassforeningens kurs, konferanser og fagdager

Vårt fagblad kommer ut fire ganger pr år.

Medlemmer får 25 % rabatt på kurs og fagdager. Her fra fagdager 2018 i Fredrikstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsgrupper

Vi har flere typer medlemskap, alle innkluderer fagtidsskriftet Gravplassen. Kanskje et av dem kunne passe deg?

  1. Personlige medlemmer
  2. Selskap, råd og organisasjoner
  3. Kirkelig fellesråd og kommuner

Medlemskontingent for 2019:

1. Personlege medlemmer inkl. 1 eks av Kirkegården kr      340
2. Selskap, råd og organisasjoner inkl. 2 eks av Kirkegården kr   1.040
3. Fellesråd/kommuner:
    inntil 10.000 innbyggere
inkl. 3 eks av Kirkegården kr   1.635
3. 10 – 25.000 innbyggere inkl. 5 eks av Kirkegården kr   3.415
3. 25 – 100.000 innbyggere inkl. 10 eks av Kirkegården kr   6.815
3. over 100.000 innbyggere.. inkl. 20 eks av Kirkegården   kr 13.595
Ekstra-adresse på medlemskapet pr stk inkl. 1 eks av Kirkegården kr      280